tarifikačný program atu


Prejdi na obsah


Buffer Acon B1024

Bežne sa tarifikačný program inštaluje podľa klasickej schémy : pobočková ústredňa - počítač; ako je vidno na blokovej schéme. Jednoducho je to znázornené aj na tomto obrázku :Niekedy však takéto usporiadanie nestačí - napr. počítač, ktorý by mal zaznamenávať hovory je po väčšinu času vypnutý. Alebo počítač nemá vhodný port pre pripojenie k ústredni (väčšina ústrední dodnes disponuje portom RS232), a podobne. V takom prípade môže pomôcť buffer Acon B1024, ktorý pre program Atu vyvinula firma Acon Professional.
Pamäťový buffer Acon B1024 má vlastnú pamäť a zapisuje hovory aj keď je počítač vypnutý. Do jeho pamäte vojde typicky cca 12 000 záznamov o hovoroch, čo pri stredne veľkej firme stačí na niekoľko týždňov. Pamäť buffera je zálohovaná pre prípad výpadku napájania.
Viac o bufferi na stránke výrobcu.Buffer sa zapája medzi pobočkovú ústredňu a počítač. V počítači musí byť program B1024 určený pre prácu s bufferom, k dispozícii na stiahnutie na stránke downloadu. Firma Acon dodáva svoj buffer v troch verziách :

  • B1024R - buffer sa pripája k počítaču portom RS232. Rýchlosť prenosu dát - 115 200 baud, toto pripojenie má tú výhodu, že netreba inštalovať žiadne drivery, na druhej strane je však o niečo pomalšie ako pripojenie USB
  • B1024U - buffer sa pripája k počítaču portom USB. Rýchlosť prenosu dát - 691 200 baud, inštaluje sa driver pre USB
  • B1024E - buffer sa pripája do lokálnej siete Ethernet, v sieti je lokalizovateľný svojou IP adresou. O niečo komplikovanejšia inštalácia, buffer však netreba fyzicky pripájať k žiadnemu počítaču, ten môže byť v rámci lokálnej siete kdekoľvek.


Všetky tri typy buffera majú na strane ústredne port RS232. Na kompletnú obsluhu bufferov B1024 je vyvinutá sada programov B1024, na nastavenie konkrétne je určený b1024set.exe.Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu