tarifikačný program atu


Prejdi na obsah


O projekte

Tarifikačný program Atu bol vytvorený pre tých užívateľov pobočkových ústrední, ktorí potrebujú mať prehľad o používaní telefónnych liniek, využití pobočkovej ústredne, o telefónnych hovoroch zamestnancov a podobne.

Program ATU Vám otvorí nový pohľad na využívanie Vašej pobočkovej ústredne a Vašich telefónnych liniek. Doteraz ste vedeli iba to, koľko platíte za faktúru Vášmu poskytovateľovi. S programom Atu budete o telefonovaní vo Vašej firme určite vedieť viac. Napr. kto pretelefonoval najviac, alebo koľko Vás stojí volanie na mobilnú telefónnu sieť. Ak používate pobočkovú ústredňu spolu s ďalšou firmou, resp. spolu s iným ekonomickým subjektom, program Vám vypočíta, ako sa máte podeliť o náklady za používanie telefónnych liniek. V neposlednom rade s potešením uvítate zníženie nákladov za hovory, pretože program ATU vnesie medzi Vašich zamestnancov potrebnú disciplínu pri telefonovaní.

Záznam o hovore, ktorý poskytuje pobočková ústredňa, obsahuje identifikáciu volajúceho (číslo klapky), volané číslo, čas, dĺžku hovoru, vypočítanú (alebo inak získanú) cenu za hovor, prípadne ďašie detaily. Program číta záznamy o hovoroch z príslušného portu pobočkovej ústredne, zapisuje ich do databázy a užívateľovi poskytuje možnosť vytvárať rôzne zoznamy, výpisy, reporty a tie zobrazovať na monitore, alebo tlačiť na tlačiarni. Program je koncipovaný tak, aby maximum parametrov, s ktorými pracuje, bolo nastaviteľných. Od ceny za sekundu hovoru, cez prirážky, výšku DPH, až po napr. vzhľad vytlačeného dokladu. To preto, aby si ho užívateľ mohol maximálne prispôsobiť svojím potrebám a zároveň aby bol čo najmenej citlivý na prípadnú zmenu spôsobu tarifikácie, či sadzieb.Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu