tarifikačný program atu


Prejdi na obsah


Download


Tarifikačný program Atu 3.32 - upgrade pre ver 3.0 - 3.2
Program stiahnite do svojho počítača a nainštalujte do pôvodného adresára Atu. Po inštalácii bude program žiadať autorizáciu (preferujeme autorizáciu e-mailom), tento krok však môžete preskočiť, autorizáciu môžete urobiť aj neskôr. Program môžete vyskúšať skôr, než sa rozhodnete, či máte oň záujem. Ak zistíte, že áno, pošlite nám žiadosť o autorizáciu (na to je v autorizačnom dialógu tlačítko, stačí kliknúť) a dozviete sa, ako ďalej.
Download - atu_eu_upgrade.exe, 3,15 MB
Tarifikčný program Atu 3.32 - update pre autorizované verzie
Ak už máte nainštalovanú verziu Atu 3.20 alebo vyššiu, tento update je určený pre Vás. Je to vlastne najnovšia verzia programu Atu - iba samotný spustiteľný súbor atu-euro.exe. Inštalácia nevyžaduje autorizáciu, neinštaluje sa nič, čo by zmenilo nastavenie Vášho, doteraz používaného, programu Atu.
POZOR ! Ak ste doteraz používali ver 3.0-3.2, Atu 3.3 upgraduje/upraví Vašu databázu hovorov. Potom už nie je možné vrátiť sa k verzii 3.2X. Je to síce odskúšané a doteraz neboli zaznamenané problémy, možno však bude vhodné pred UPDATOM celý adresár Atu zazálohovať, urobiť si jeho kópiu.
Download - atu_eu_update.exe, 561 kB
Súbor sv.dat - zoznam sviatkov pre rok 2012
Program Atu pri tarifikácii hovorov potrebuje vedieť, či hovory, ktorých cenu práve počíta, nevznikli v deň pracovného voľna - vtedy sa totiž cena za hovor počíta väčšinou inak. Zoznam týchto dní má Atu uložený v súbore sv.dat v adresári CFGDATA.
Súbor po stiahnutí do počítača nakopírujte do adresára ...WINATU\CFGDATA
Download - sv.dat, 720 B
Program Rcxws - čítanie záznamov pobočkovej ústredne pre servery
Program Rcxws pracuje ako service - služba. Je určený na použitie v serverových operačných systémoch Microsoft. Do systému sa inštaluje, na inštaláciu je v balíku dávka rcxws_install.bat, na odinštaláciu použite dávku rcxws_uninstall.bat. Parametre prenosu nastavte v textovom súbore rcxws.txt. Pribalený je aj návod rcxws.txt.
Download - rcxws.zip, 62 kB
Sada programov pre obsluhu buffera B1024
Program je určený na správu buffera Acon B1024. Balík obsahuje program na nastavenie buffera b1024set.exe, program na čítanie obsahu buffera b1024.exe, knižnicu funkcií DLL a nápovedu. Program nie je treba inštalovať, súbor po stiahnutí rozbaľte do adresára WINATU a buffer nastavte programom b1024set. Ďalej si nechajte poradiť nápovedou k programu.
Download - b1024.zip, 1.7 MB
Program UDP7 pre nájdenie buffera B1024E v LAN
Program UDP použite, ak máte problém so zistením IP adresy buffera, alebo ak neviete buffer B1024E v sieti LAN z akýchkoľvek dôvodov nájsť. Program dokáže bufferu prideliť novú IP adresu.
Download - udp7.exe, 52 kB
Bray's Terminal - najlepší program na test sériovej komunikácie
Ak sériová komunikácia nefunguje, potrebujete nástroj, ktorý Vám pomôže nájsť chybu. Program Terminal je na to ideány. Netreba ho inštalovať, je jednoduchý a funguje bezchybne. Prepojte sériovým káblom testované zariadenie s počítačom, nastavte parametre komunikácie v programe Terminal a kliknite na tlačítko Connect. Ak testujete pobočkovú ústredňu, kliknite aj na symboly LED diódy vpravo dole - DTR + RTS, mali by zasvietiť zeleno. Terminal prijaté data zobrazuje v okne - ak data z ústredne nie sú čitateľné, parametre komunikácie nie sú nastavené správne!
Program je voľne šíriteľný, viac na domovskej stránke
Download - terminal.zip, 322 kB
Notepad++ - vývojársky textový editor
Pre úpravu textových súborov typu INI, alebo pre prípadnú úpravu textového súboru ATU.DAT potrebujete textový editor, ktorý neformátuje text a nepoužíva riadiace kódy. Notepad++ je vynikajúci nástroj, tu si môžete stiahnuť tzv portable verziu, ktorá sa neinštaluje. Stačí nahrať na disk, alebo do USB kľúča a môžete používať.
Program je voľne šíriteľný, viac na domovskej stránke
Download - notepad++.zip, 4,1 MB
Team Viewer - nástroj na diaľkovú správu počítača
V niektorých prípadoch je temer nemožné odkomunikovať nájdenie chyby, problému, nastavenie programu, alebo systému. V takom prípade je lepšie poskytnúť kompetentnej a kvalifikovanej osobe prístup do počítača. Výborným nástrojom, ktorý vzdialený prístup umožňuje, je program TeamViewer. Verzia, ktorá si tu môžete stiahnuť, sa neinštaluje, stačí stiahnuť balík ZIP, niekde na disku ho rozbaliť a môže sa používať. Osobe, ktorej sa má povoliť diaľkový prístup, treba po spustení TeamVieweru nadiktovať kód a potom heslo, ktoré TeamViewer po spustení v spravovanom počítači vygeneruje.
Program je voľne šíriteľný, jeho použitie pre nekomerčné účely je bezplatné, viac na domovskej stránke
Download - teamviewer.zip, portable version, 3,1 MB

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu