tarifikačný program atu


Prejdi na obsah


Funcionalita

Ako to funguje ?

Tarifikačný program obecne potrebuje vstup v podobe záznamov o telefónnych hovoroch. Tieto záznamy generuje pobočková ústredňa a na nejakom porte ich sprístupňuje/dodáva aplikácii, čo môže byť napríklad aj tlačiareň, v prípade Atu je to počítačová aplikácia, program, ktorý záznamy zapisuje na disk, do súboru.
V záznamoch o hovoroch musia byť tieto údaje : identifikácia volajúceho (klapka), dátum, čas a dĺžka hovoru, volané číslo. To sú základné a nevyhnutne potrebné údaje. Obvykle však ústredne udávajú aj ďalšie informácie, ako napr. o linke, na ktorej hovor prebehol, informáciu o type hovoru v zmysle prichodzi/odchodzí/interný hovor, podľa značky a modelu sa vo výpisoch vyskytujú aj ďalšie informácie, často z hľadiska tarifikačného programu aj zbytočné.


Bloková schéma programu Atu 3.30.

Popis.

Program Rcxw - komponenta tarifikačného programu - čaká na porte pobočkovej ústredne na záznamy o hovoroch. Záznamy na porte prečíta a zapíše do súboru atu.dat. Tento súbor potom spracuje samotný program Atu a záznamy o hovoroch prepíše do databázy DB atu. Teraz môžu aj ďalšie počítačové stanice pristupovať k záznamom v databáze a vytvárať výstupy - vyhľadávať hovory, zoraďovať ich, selektovať podľa rôznych kritérií, atď.Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu