tarifikačný program atu


Prejdi na obsah


História

V prvej polovici 90-tych rokov zažilo Slovensko boom v podobe rozmachu modernej kancelárskej techniky. Vo veľkom sa nakupovali a inštalovali
počítače, ale aj kopírky, faxy, pobočkové telefónne ústredne. Moderné pobočkové ústredne, vtedy to boli predovšetkým modely značky Panasonic, disponovali sériovým výstupom pre pripojenie tlačiarne. Pripojená tlačiareň potom tlačila zoznam všetkých hovorov, ktoré pobočková ústredňa spojila. Užívateľ mal teda vytlačený zoznam hovorov a povedzme že využitie ústredne pod kontrolou, ale v zozname na papieri sa ťažko orientuje, nehovoriac o tom, že vytlačený zoznam neumožňuje zoradenie, vyhľadávanie určitých hovorov podľa nejakého kritéria, atď. Situácia teda volala po počítačovom spracovaní záznamov o hovoroch.


Ako odozva na túto požiadavku v tom čase vzniklo v niekoľkých slovenských spoločnostiach pár počítačových programov pre spracovanie záznamov o hovoroch. Tarifikačný program Atu bol jedným z nich. V roku 1993 ako aplikácia pre MS-DOS, najprv samozrejme na disketách 5,25", neskôr 3,5" - takto prežil mnoho rokov, samozrejme po rôznych vylepšeniach v ďalších verziách. Keď sa Windows '98 stal v našich podmienakch naozaj masovým operačným systémom, program Atu sa dočkal svojej prvej Windows verzie, s označením 3.00. Od konca roku 2008 sa distribuuje verzia s označním EURO, odvtedy sa však táto verzia tiež dočkala viacerých zmien a doplnkov, dnes (november 2011) je to verzia 3.30.

Tarifikačný program Atu dodnes dosiahol mnoho desiatok inštalácií po celom Slovensku, ale niekoľko inštalácií máme aj v Česku. Na šírení programu po Slovensku má asi najväčšiu zásluhu banskobystrická spoločnosť Mikrohuko a bratislavský Datalock. S hotelovou divíziou softwarovej spoločnosti Datalock sme vytvorili hotelovú verziu programu Atu. Datalock, dnes Asseco Sollution, dodnes používa Atu ako časť svojho komplexného hotelového systému Horec. V priebehu dvoch desaťročí sme spolupracovali s mnohými ďalšími slovenskými firmami, ako Trex, L-Monty, FaxCopy, Panasonic, Arcom, CZ-CZ Nitra, Telesystém, Telemont Prešov, a mohými ďalšími.

V súčasnosti je vo vývoji štvrtá verzia programu Atu. Tá bude pracovať na inom princípe ako tá súčasná, dá sa povedať, že bude apriori sieťová.Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu